अथ श्री महाकाल स्तोत्रं

ॐ महाकाल महाकाय महाकाल जगत्पते । महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते ।। महाकाल महादेव महाकाल महा प्रभो । महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते ।। महाकाल महाज्ञान महाकाल तमोपहन । महाकाल महाकाल महाकाल नमोस्तुते ।। भवाय च नमस्तुभ्यं शर्वाय च नमो नमः । रुद्राय च नमस्तुभ्यं पशुना पतये नमः ।। उग्राय च नमस्तुभ्यं महादेवाय वै नमः । भीमाय … Continue reading अथ श्री महाकाल स्तोत्रं